Lagar & regler


Reglerna kring kameraövervakning regleras i Lagen om allmän kameraövervakning samt i vissa fall Personuppgiftslagen. Tillstånd krävs om allmänheten har tillträde till platsen som ska övervakas. Bank, post och butiker är undantagna från tilstånd, men behöver göra en anmälan om kameraövervakning till länsstyrelsen i det län övervakningen sker. Platser dit allmänheten saknar tillträde krävs inget tillstånd och ingen anmälan.

Länkarna nedan ger dig mer information:

Länsstyrelsens information om allmän kameraövervakning

Datainspektionens information om kameraövervakning

Lagen i sin helhet:

Lag om allmän kameraövervakning

Personuppgiftslagen