Kamerabevakningslagen

Reglerna kring kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen (2018:1200) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Kortfattat innebär regelverket att en intresseavvägning ska göras mellan bevakningens syfte och den integritetskränkning som övervakningen medför. För de allra flesta privata verksamheter krävs inget tillstånd. I t ex en butik så väger vanligen bevakningssyftet för säkerhet och brottsförebyggande ändamål tyngre än den enskildes integritet. 

Regelverket ställer även krav på att den som utför kameraövervakning ska informera allmänheten om att sådan sker, vanligtvis genom skyltning. Den som övervakar ska kunna lämna information om:

  • Bevakningssyftet
  • Rättslig grund
  • Hur länge bildmaterialet lagras
  • Vem som utför övervakningen
  • Kontaktuppgifter till er och dataskyddsombud
  • Information om eventuell ljudupptagning

Självfallet hjälper Svensk Kamerabevakning er med att sätta ihop dokumentationsstöd för er kameraövervakning. 

 

Tillstånd krävs för allmänna verksamheter, t ex myndigheter, skolor (även privata), kollektivtrafik m.m.

 

Privatpersoners övervakning som sker i den egna bostaden och/eller på egen inhägnad tomt omfattas inte av kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen.

 

Länkarna nedan ger dig mer information.

Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om kameraövervakning

Integritetsskyddsmyndighetens information om kameraövervakning

Lagar i sin helhet:

Kamerabevakningslag (2018:1200)

Dataskyddsförordningen