Kamerabevakningslagen

Reglerna kring kameraövervakning regleras i Kamerabevakningslag (2018:1200) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kortfattat så innebär regelverket att en intresseavvägning görs mellan bevakningssyftet och integritetskränkningen övervakningen medför. För de allra flesta privata verksamheter krävs alltså inget tillstånd. 

I t ex en butik så väger vanligen bevakningssyftet för säkerhet och brottsförebyggande ändamål tyngre än den enskildes integritet. 

Regelverket har även krav på att informera om att kameraövervakning sker bland annat genom skyltning. Den som övervakar ska bland annat kunna lämna information om:

- Bevakningssyftet

- Rättslig grund

- Hur länge bildmaterialet lagras

- Vem som utför övervakningen

- Kontaktuppgifter till er och dataskyddsombud

- Information om eventuell ljudupptagning

Självfallet hjälper vi er med att sätta ihop dokumentationsstöd för er kameraövervakning.


Tillstånd krävs för allmänna verksamheter, t ex myndigheter, skolor (även privata) kollektivtrafik m.m.

Privatpersoners övervakning som sker i egna bostaden och/eller på egen inhägnad tomt omfattas inte av kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen.


Länkarna nedan ger dig mer information.

Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om kameraövervakning

Integritetsskyddsmyndighetens information om kameraövervakning

Lagen i sin helhet:

Kamerabevakningslag (2018:1200)

Dataskyddsförordningen