Kamerabevakningslagen


Reglerna kring kameraövervakning regleras i Kamerabevakningslag (2018:1200) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Länkarna nedan ger dig mer information.

Datainspektionens information om kameraövervakning

Lagen i sin helhet:

Kamerabevakningslag (2018:1200)

Dataskyddsförordningen